info@spa-ijmond.nl 06 - 44 30 22 25
Stichting Participatie Anderstaligen is aangesloten bij de landelijke thuiswerkorganisatie.

Stichting Participatie Anderstaligen (SPA)

 


 

131212_Logo_SPA.jpgDe Stichting Participatie Anderstaligen is van mening dat alle anderstaligen de kans moeten krijgen zich te ontplooien en te participeren in de Nederlandse samenleving.

Soms lukt dat niet zonder extra hulp. Door het aanbieden van taallessen aan huis of groepslessen op locatie slagen onze vrijwilligers erin bij met name vrouwen van buitenlandse afkomst hun isolement te doorbreken en het zelfvertrouwen te vergroten. Het vertrouwd raken met de Nederlandse gewoontes, de regels en de cultuur door samen met een vrijwilliger op pad te gaan en ervaringen op te doen, is voor anderstaligen een voorwaarde om goed te functioneren.

 

 

Onze vrijwilligers geven ook begeleiding aan inburgeraars als die voor het inburgeringsdipoma een cursus volgen bij een organisatie met een keurmerk.

Onze inzet eindigt pas op het moment dat onze deelnemers een perspectief is geboden op weg naar een opleiding, onbetaald en/of betaald werk. 

Ons werk wordt van harte ondersteund door de plaatselijke overheden, die de zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid van anderstaligen willen bevorderen.

 

Wij zijn aangesloten bij de landelijke netwerk organisatie "Het Begint met Taal" http://www.hetbegintmettaal.nl/